Багато компаній для успіху свого бізнесу потребують підтвердження відповідності своїх систем управління вимогам одного або декількох міжнародних стандартів:

 • ISO 9001 – системи менеджменту якості,
 • ISO 14001 – системи екологічного менеджменту,
 • OHSAS 18001 – системи менеджменту промислової безпеки та охорони праці;
 • ISO 22000 – системи менеджменту безпеки харчової продукції;
 • ISO 50001 – системи менеджменту енергоефективності.

Крім того, багато компаній вибирають моделі управління, зазначені в цих стандартах, в якості основи для вдосконалення своїх систем управління.

Грунтуючись на значному практичному досвіді, ми готові запропонувати нашим клієнтам весь комплекс послуг по впровадженню вимог міжнародних стандартів — починаючи з вступного навчання персоналу і закінчуючи супроводом процедури сертифікації компанії.

Комплекс робіт по впровадженню вимог міжнародних стандартів включає:

 • Проведення діагностичного аудиту діючої системи управління, планування впровадження вимог стандартів;
 • Навчання персоналу компанії на різних рівнях управління (вище керівництво, керівники середньої ланки, співробітники структурних підрозділів);
 • Реорганізацію процесів компанії відповідно до вимог впроваджуваного стандарту, розподіл і закріплення відповідальності і повноважень;
 • Розробку документації впроваджуваної системи менеджменту (інтегрованої системи менеджменту в разі впровадження вимог 2 і більше стандартів); реалізацию комплексу заходів щодо впровадження нових вимог в діяльність компанії;
 • Підготовка компанії до сертифікації в сертифікуючі органі.

Крім початкового впровадження вимог стандартів, наші експерти можуть підвищити результативність та ефективність функціонування систем менеджменту, раніше впроваджених компаніями.

Коло розв’язуваних в цьому випадку завдань:

 • комплексна діагностика впровадженої системи менеджменту, оцінка її сильних і слабких сторін, областей підвищення результативності та ефективності її функціонування;
 • Розробка та реалізація комплексного плану «реанімації» системи менеджменту, включаючи:
 1. Оптимізацію витрат на її функціонування,
 2. Підвищення результативності та ефективності функціонування окремих процесів системи менеджменту (внутрішній аудит, управління коригуючими і попереджуючими діями, управління невідповідностями і т.д.),
 3. Додаткове навчання та практичне стажування персоналу.

Ми готові запропонувати своїм клієнтам різні формати надання послуг в області інтегрованих систем менеджменту:

 • Відкриті і корпоративні навчальні курси;
 • Майстер-класи на майданчику клієнта з вирішенням конкретних бізнес-завдань і передачею практичного досвіду;
 • Незалежні і наглядові аудити з метою оцінки стану систем менеджменту і \ або ступеня реалізації запланованих заходів щодо їх вдосконалення;
 • Реалізація спільних проектів;
 • Аутсорсинг функцій в рамках функціонування систем менеджменту.

БІЗНЕС-ЗАВДАННЯ, ЩО ВИРІШУЮТЬСЯ

ОТРИМАЙТЕ ВИСНОВОК СЕРТИФЫКУЮЧОГО ОРГАНУ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЇ ВИМОГАМ ОДНОГО АБО КІЛЬКОХ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ДЛЯ УСПІШНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

ПІДВИЩИТИ РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ, ЯКІСТЬ ВИРОБЛЕНОЇ ПРОДУКЦІЇ АБО НАДАННЯ ПОСЛУГ, ВПРОВАДЖУЮЧУ МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ, ВСТАНОВЛЮЮЧИМИ МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ

РЕЗУЛЬТАТИ

Система управління компанії, що відповідає всім вимогам одного або декількох міжнародних стандартів (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 50001)

Процеси безперервного поліпшення, запущені в рамках окремих функціональних областей діяльності компанії — управління якістю, харчовою та промисловою безпекою, охороною праці і навколишнього середовища, а також інших.